tarihinde yayımlanan 26.03.2021 tarihinde güncellenen Temel elektronik hakkında komponent devre bilgileri ile 2716 yazısı var. Yazar;