tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen Elektrik makinaları ve kumanda teknik bilgiler ile 2717 yazısı var. Yazar;