tarihinde yayımlanan 26.03.2021 tarihinde güncellenen Elektrik makinaları ve kumanda teknik bilgiler ile 2716 yazısı var. Yazar;