tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen Temel Elektrik Bilgileri (Ankara Üniversitesi) ile 2717 yazısı var. Yazar;