tarihinde yayımlanan 23.03.2021 tarihinde güncellenen Bipolar step motor kontrol devresi ATMega8 L293B ile 2716 yazısı var. Yazar;