tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen Bipolar step motor kontrol devresi ATMega8 L293B ile 2717 yazısı var. Yazar;