tarihinde yayımlanan 15.03.2021 tarihinde güncellenen TDA7377 ile 2.1 Amplifikatör Devresi ile 2716 yazısı var. Yazar;