tarihinde yayımlanan TDA7377 ile 2.1 Amplifikatör Devresi ile 2716 yazısı var. Yazar