tarihinde yayımlanan TDA7377 ile 2.1 Amplifikatör Devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;