tarihinde yayımlanan 14.07.2014 tarihinde güncellenen Seventeam TL494 LM339 ATX ST230WHF 230W SMPS ile 2716 yazısı var. Yazar;