tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen FM Verici devresi ile telefon dinleme ile 2717 yazısı var. Yazar;