tarihinde yayımlanan 24.03.2021 tarihinde güncellenen FM Verici devresi ile telefon dinleme ile 2716 yazısı var. Yazar;