tarihinde yayımlanan 01.05.2017 tarihinde güncellenen Seri Port (rs232) ile PIC16F877 Bilgi Gönderme Okuma ile 2717 yazısı var. Yazar;