tarihinde yayımlanan 22.03.2021 tarihinde güncellenen Seri Port Kontrollü 3 Eksenli Robot Kol Projesi PIC16F877 JAL ile 2716 yazısı var. Yazar;