tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen RF-ID uygulaması (PIC16F88 SN75176 CCS) ile 44 yazısı var. Yazar;