tarihinde yayımlanan 24.07.2014 tarihinde güncellenen Tek transistörlü basit preanfi devresi ile 2716 yazısı var. Yazar;