tarihinde yayımlanan Tek transistörlü basit preanfi devresi ile 2728 yazısı var. Yazar