tarihinde yayımlanan 29.04.2017 tarihinde güncellenen RS232 seri iletişim portu hakkında bilgiler ile 2717 yazısı var. Yazar;