tarihinde yayımlanan 21.03.2021 tarihinde güncellenen Raspberry Pi CDROM Mekaniği İle Plotter Çizici (Wireless plotter) ile 2716 yazısı var. Yazar;