tarihinde yayımlanan 20.04.2017 tarihinde güncellenen Raspberry Pi CDROM Mekaniği İle Plotter Çizici (Wireless plotter) ile 2717 yazısı var. Yazar;