tarihinde yayımlanan 26.03.2021 tarihinde güncellenen PIC18F2550SP ile USB PIC dsPIC Programlayıcı Brenner 8 ile 2716 yazısı var. Yazar;