tarihinde yayımlanan PIC18F2550SP ile USB PIC dsPIC Programlayıcı Brenner 8 ile 2730 yazısı var. Yazar