tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen PIC16F88 ile akım ve motor rpm ölçümü assembly ile 2717 yazısı var. Yazar;