tarihinde yayımlanan 01.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F877 ile Merkezi Güvenlik Sistemi ile 2717 yazısı var. Yazar;