Hitachi EH-150 PLC Hakkında Ve Eğitim Dökümanı

| Mayıs 22, 2023 Tarihinde güncellendi
Hitachi EH-150 PLC Hakkında Ve Eğitim Dökümanı

Eh-150 Özellikleri Kompakt ve küçük ürün EH-150’nin 128 I\O kapasiteli PLC’sinin ölçüleri: 100(en)*372.5(boy)*109(derinlik) olmak üzere modüllerin ölçüleri ve ledleri standarttır. Hem asılabilir ve sabitlenebilir, hem de DIN Raya monte edilebilir yapıdadır.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

İki haberleşme portu CPU’nun üstündedir. EH-150 de standart olarak iki adet seri, PC ile haberleşebilen haberleşme portu ( seri port-1 ve seri port-2 ) vardır. Bu haberleşme portu ile H serisi PLC’ler için geliştirilen görüntüleme ve programlama cihazları kullanılabilir.

Seri port-1 genel amaçlı bir port ( general purpose port) olup bu portun ayarları kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Bu porta bağlanacak özel bir cihazla (yazıcı, barkod okuyucu v.b.) haberleşmeyi sağlayacak protokolün, kullanıcı tarafından yaratılmasına imkan sağlanmıştır.
Modem bağlantı arayüz fonksiyonu vardır.

Bu fonksiyon sayesinde EH-CPU 208\308\316 Model CPU’lar port-1’e bağlanan bir modemle ticari hatlardan uzak bir mesafeyle haberleşme yapabilir. RS422\485 arayüz fonksiyonu vardır.

Dahili özel çıkışının set edilmesiyle port-1 RS422\485 arayüzü olarak kullanılarak haberleşme yapılabilir. RS-485 arayüzü kullanılarak küçük data link sistemi oluşturulabilir ve bir çok CPU yada PC (1:N bağlantısıyla) birbirine bağlanarak haberleşmesi sağlanabilir. (EH-CPU308\316)

En son teknoloji ve fonksiyonlar kompakt ve küçük bir yapıya sığdırılmıştır.32-bit RISC işlemci ile yüksek hızlı işlem gücü sağlanmıştır.

Kullanıcı programı “FLASH memory” de saklandığından pilin bitmesi durumunda programın silinmesi önlemiştir. Zaten PLC’nin içindeki pil data hafızasının yedeklenmesi için kullanılmıştır.

EH-150’de kullanılan ladder yazılımları H-serisinde kullanılan yazılımla aynıdır. Bütün H-serisi PLC’ler ve EH-PLC’ler modelden bağımsız aynı yazılımı kullanır. Fakat seçilen CPU’ya göre kullanılabilen fonksiyonların sayısı değişebilmektedir.

Bu yüzden EH-PLC özelliklerinde belirtilen fonksiyonlar açıklanırken hangi CPU’lar için kullanılabileceği de ayrıca belirtilmiştir.

Memory board fonksiyonlarını destekler. EH-CPU308\316 yeni hafıza kartlarını (EH-MEMP\MEMD) kullanabilir. EH-MEMP kartı 16k steps uzunluğunda programı hafızasında saklayabilir. Ayrıca program transfer fonksiyonu ile program kopyalanabilir ve bunun için ara bir ekipman kullanılmaz. EH-MEMD kartı max. 38 k word data saklayabilir.

Memory board’ın içindeki programda değişikliklerin yapılabilmesi için önce programın transfer fonksiyonu ile CPU içine alınması gereklidir. (CPU308\316) PID operasyonu uygulamalarını destekler.

PID kontrolü ilave modül ilavesine gerek duyulmadan gerçekleştirilir. Analog I\O modülleri kullanılarak değişik I\O’ların PID kontrolü yapılabilir. Bu fonksiyon kullanılarak sıcaklık, akış şiddeti gibi hareketli kontrol unsurları hızlı ve yumuşak bir şekilde kontrol edilebilir. (EH-CPU 308\316)

Diğer cihazlara adepte edilmesi gayet kolaydır. DIN raya monte edilebilmesiyle kolay montaj ve servis imkanı sağlanmıştır.

Sistemde pil kullanılmaması durumunda bile kullanıcı programı saklanabilir. EH-150 PLC RUN konumunda çalışırken online olarak değişiklikler yapılabilir ve yapılan değişiklerin etkileri yine online olarak görülebilir.
Standart I\O Modüllerinde ayrılabilir terminal blokları kullanılır. Böylece modülde bir sorun olduğu taktirde terminal, vidasıyla modülden sökülerek yeni modüle takılabilir.

Bu durum servisi çabuklaştıran ve kolaylaştıran bir unsurdur. PLC üzerindeki LED’ler standart olarak operasyon durumunu gösterir. I\O modülleri üzerinde standart bağlantı şemasının gösterilmesi hatayı azaltan bir unsurdur. Pilin değiştirilebilmesi için CPU yerinden çıkartılması gerekmez, pil CPU kapağının açılmasıyla kolaylıkla takılabilir.

Fonksiyon Özellikleri

Temel Fonksiyonlar : PLC’nin temel fonksiyonu kontrol cihazlarından sinyalleri alıp, bu sinyalleri CPU içine kullanıcı tarafından yazılan programın lojiğine göre değerlendirerek, sonuçlarını output sinyalleri olarak vermesidir.

Ayrıca işlem sonuçları ve datalar kendi içindeki çıkış bölgesinde (internaloutputarea)saklanabilir. Sistem elektrik kesilene kadar yada sistem durdurulana kadar yukarıdaki gibi çalışamaya devam eder. CPU içinde saklanan bilgiler çıkış portuyla dışarıya alınabilir yada programda belli bir amaç için kullanılabilir. Kullanıcı isterse bu bilgileri kalıcı adreslerde saklayabilir. Sistemin çalışma durumu güç kaynağının, CPU’nun, I\O kartlarının ve cihaza bağlanacak ekipmanlardaki LED’lerden anlaşılabilir.

Ayarlar ve Görüntü : 1. Ayar Anahtarları (CPU Modül): CPU Modülündeki anahtarlar vasıtasıyla çalışma modu ve haberleşme fonksiyonu ayarları gerçekleştirilir. Ayrıca CPU’nun RUN ve STOP modu ayarlanır.
LED Görüntü ( Güç Kaynağı, CPU Modülü, I\O Modülü) : güç sistemi durumunu, çalışma durumunu, Aktif I\O durumunu gösterir. Konnektör (CPU Modülü, ana şase, I\O kontrolörü): RS 232C ile harici cihazları CPU’ya bağlar. I\O modüllerinin genişlemesi (expansion) için kullanılır. Terminal Blok ( Güç Kaynağı, I\O Modülü ): Bu bölüm güç kaynağını bağlamak ve I\O kontrolörden bilgi alıp vermek için kullanılır.

I\O Noktası Sayısı : External I\O : 64 noktalı modül kullanıldığında CPU 108 için max. 64*8=512 nokta, CPU 208\308\316 max. 64*16=1024 noktaya kadar çıkılabilmektedir. Giriş noktaları X.WX, DX ile, çıkış noktaları Y,WY,DY ile ifade edilir.

Internal Output : Bu bölgeler geçici olarak bilgi depolamak için kullanılır. Bu bölgeler M, WM, DM, R, WR, DR olarak ifade edilir. Zaman sayıcısı CPU’nun içine yerleştirilmiştir. Dizi giriş ,çıkışlar kullanılırken (( )) parantez kullanılır.

Kullanıcı Program Hafızası : Program kontrol lojiğinin ve fonksiyonlarının tanımlandığı kayıt yeridir. Program kaydetme kapasitesi CPU’nun modellerine göre değişkenlik gösterir.

• CPU’nun içindeki bilgiler pil olmasa bile silinmez. Bu yüzden bazı olumsuzlukları önlemek için ilk kullanılacak CPU’unun initialize edilmesi gerekmektedir. Initialize işlemi satılan ürünün ilk kez kullanılması durumunda gerekli olup, ladder yazılımından kullanılan modüllerin tanıtılıp CPU’ya yüklenmesiyle tamamlanmış olur.

• CPU’nun Progranlaması Ladder Editor Programlama Yazılımı ve bu programı yükleyecek cihazla (PC ile) gerçekleştirilir. Şu anda DOS altında çalışan Actsip-H ile Windows altında çalışan Actwin isimli programlar kullanılmaktadır.

• Kullanılabilecek fonksiyonlar H-Serisi Ladder Editor Programlama Yazılımında tanımlanmıştır. Tanımlanan bu fonksiyonlar dizayn edilerek ve gerekli parametreler kullanılarak program oluşturulur.

• Programın saklanması için pil gerekli olmayıp, kullanıcı yazdığı programı diskete alarak yedeklemesi tavsiye edilir. Ayrıca Actwin yazılımında program yazarken periyodik olarak kaydedilmesi sağlanabilir.

Kontrol Metodu : PLC Programının çalışma metodu önce programın başından sonuna kadar I\O ve bilgilerin son durumlarını tarar ve grup halinde günceller. Eğer external I\O ‘dan herhangi biri tarama ortasında güncellenmesi gerekiyorsa refresh komutu kullanılır. Aşağıda programın bir işlem (scan cycle) sürecinde hangi aşamalardan geçtiği gösterilmiştir.

eh-150-hitachi-plc

Normal program işleyişinin dışında kullanıcı isterse interrupt komutlarını kullanarak belli zaman aralıklarında (10,20,40 ms ) periyodik olarak normal tarama prosedürü kesilerek interrupt tarama prosedürü işletilebilir. Kullanıcı programı her seferinde programın en başından sonuna, sonra tekrar en başa doğru ilerler.

• Bu sırada programın akış yönünde bütün girişler okunarak güncellenir

• Program işletilerek zaman röleleri, sayıcılar, komutlar ve fonksiyonlar işletilir

• İşlem mesajlarında haberleşelecek cihazlarla haberleşilir

• Self-diagnosis ile sistem içi kontroller yapılarak hata mesajları verecek yada sistemi durduracak hataların oluşup oluşmadığı kontrol edilir

• İşletilen programın sonuçları iç (internal ) ve dış (external) çıkışlara yazılarak bir işlem süreci tamamlanır.

Run\Stop Kontrol : CPU modunun Run yada Stop olarak değiştirilmesi normalde kullanıcı tarafından yapılabilir. PLC’nin programı işletmesi için CPU modunun Run konumunda, programın durdurulması için CPU’nun Stop konumunda olması gerekir. Ayar anahtarlarından birinci anahtar ON yapılırsa CPU Remote moda ayarlanmış olur. Bu mod’da CPU’nun Run\Stop modu PC’den ladder programıyla değiştirilebilir.
Eğer sistem Run konumunda çalışırken sistemde herhangi bir hata bulunursa sistem kendini Stop moduna alır ve verdiği çıkışları keser.

Eğer sistemde elektrik kesilmiş ve tekrar gelmiş ise sistem terkrar çalışmaya devam eder. Böyle durumlarda kullanıcıya elektrik kesildiğinde PLC’nin de enerjisinin kesilmesi, sahadan gelen girişlerin enerjilerinin kesilmesi , elektrik geldiğinde önce girişlerin sonra PLC’nin enerjisinin verilmesi tavsiye edilir.
PLC Run modunda çalışmaya başlayınca kullanıcının kalıcı olarak muhafaza etmek istemediği bütün bilgiler silinir. Stop moduna alındığında bütün son bilgiler nasıl ise öylece bırakılır.

Eğer enerji kesilmesi yüke bağlı olarak değişen dayanım süresini aşarsa sistem enerji kesildiğini algılar ve programı en başından çalıştırır. Fakat çok kısa süreli bir kesilme olmuş ise sistem kaldığı yerden devam eder. Hatalı bir durumdan korunmak için enerji kesildiğinde enerjiyi 1 dakika ya da biraz daha uzun bir süre verilmemesi uygun olur.

Operasyon Parametereleri : EH-150’nin yürüttüğü aşağıda belirtilen işletme durumlarında operasyonel parametrelerin değiştirilmesi ile CPU, RUN Modunda normal olarak çalışmaya devam edebilir.

• Operasyon I\O bilgisi eşleşmediğinde devam edebilir.

• Overload (Aşırı Yük) durum parametresi ayarlanarak “overload error” hatası geciktirilebilir.

• Bu parametre değiştirilmez ise 100 ms olarak ayarlıdır. Programın bir tarama süresi (scan time) örneğin 100ms olan Overtime süresini aşarsa Overload error verilir.

• Operasyon “overload error” gelse bile devam etmesi sağlanabilir.

• Elektrik kesildiğinde kalıcı olarak kalması istenen bilgilerin saklandığı dahili çıkış bölgesinin (internal output area) boyutu ve zaman röleleri hafızası ayarlanabilir.

Ve aşağıda belirtilen ayarlamalar da kullanılabilir.

• Kullanıcı programa isim vererek programa işleyebilir.

• Programa şifre koyarak çalınması ya da görevli olmayan kişiler tarafından değiştirilmesi önlenebilir.
Kullanıcı programında kullandığı I\O’ları kullanabilmesi için bu I\O modüllerinin CPU’ya tanıtılması gerekmektedir. Zaten programlarda tanımlanmayan modüle ilişkin I\O yazılmasına izin verilmez. Sistemde fiziki olarak bulunan bu kartlar ladder yazılımıyla okutulup, CPU’ya tanıtılabilir.

Online Değişiklik : Program CPU RUN konumundayken PC’ye çekilemez (upload) yada PC’den yüklenemez (download). Fakat programın istenen kısmı online çalışma moduna geçildikten sonra Run konumunda çalışırken değiştirilebilir. Bu değişikler programın o anki taraması sona erdikten sonra derhal işleme sokulur ve sistem yeni program çalışmaya devam eder. Oluşan son durum yine online olarak görülür.

Programda kontrol komutları kullanarak değişiklik yapılacaksa, bu komutların sonuçları önce sistemde gözlenmeli, daha sonra sistemin emniyetli olarak çalıştığı görüldükten sonra kullanılmalıdır. Online olarak program değiştirildiğinde sistem başlamadan evvel bir duraklama zamanı oluşabilir.

Bu durum, değişikliği yapılan komutun ilgili modülünün çalışmamasından kaynaklanabilmektedir.

Bu duraklama süresi boyunca sahadan giriş sinyali alınması mümkün değildir. Dolayısıyla belirtilen sebeplerden dolayı online değişikliklerde biraz süre toleransı bırakılmalıdır.

Forced set\reset (CPU Stop konumunda ) : Forced set ve reset komutları kullanılan I\O ları harici olarak değiştirilebilmesini sağlar ve sadece CPU’ya bağlanan programlama cihazıyla (PC) ile yapılabilir.

Forced output : Programda kullanılan çıkışlar programlama cihazı tarafından program harici olarak değiştirilebilmektedir. Programda kullanılmayan çıkışlar kapalıdır ve değiştirilemezler.

Takvim ve Saat Fonksiyonu : EH-CPU208\308\316 Takvim ve Saat Fonksiyonu vardır. Yıl, ay, tarih, haftanın günü, saat, dakika, saniye ayarlanabilmektedir. 30 saniyelik süreler haline düzeltme yapılmasını sağlayan fonksiyonu vardır. Pilin takılmaması yada bitmesi durumunda enerji kesildiğinde takvim ve saat bilgisi hafızada tutulamaz, enerji verildiğinde takvim ve saatin tekrar ayarlanması gerekir

Dedicated Port : Bu tip port CPU ile haberleşmek için kullanılan dedicated protokolünü kullanır. Haberleşme komutları bu port için tanımlanan task kod’ları çağırarak işlevlerini yürütür.Programlama cihazları bu tip porta bağlanabilir.

Port-1 ve port-2 dedicated port olarak kullanılabilir. Port-1 de dedicated protokolünün kullanılabilmesi için 5’inci ayar anahtarının ON olması gerekmektedir. Haberleşme hızı ve diğer özellikler diğer ayar anahtarlarıyla gerçekleştirilir. İki porttan da programlayabilmek ve Online değişikler yapabilmek için 1,3,5 anahtarları ON PHL anahtarını high ( yukarı konumunda) konumunda olması gerekir.

General-Purpose Port : Bu port kullanıcının kontrol edebildiği genel amaçlı bir porttur. Değişik haberleşme ayarları, bilgi alma ve gönderme prosedürlerini kullanıcı ayarlayabilir. programında tanımlayarak kendine protokol yaratabilmektedir. Port-1 bu amaçla 5’inci ayar anahtarının OFF konumundayken kullanılabilir.

Modem Kontrol : Modem harici olarak CPU-208\308\316’ya bağlanabilmektedir. Bu modemle dışarıdan bir bilgi geldiğinde bu port işlevini yerine getirerek haberleşme task kodunu çalıştırır.

Dışarıya bilgi gönderildiğinde port yine General-Purpose port olarak tanımlanır ve port-1 kullanıcı tarafından oluşturulan program vasıtasıyla bağımsız olarak kontrol edilebilir.

Port-1 bu amaçla kullanılması için ayar anahtarlarından 2’incisi ON konumunda olması gerekir.

Self-diagnosis : Self-diagnosis testleri aşağıda belirtilen kontrolleri gerçekleştirir:

• Mikrocomputer kontrolü
• Sistem program bölgesinin kontrolü
• Memory kontrolü
• Kullanıcı programının kontrolü
• Dahili hafıza bölgesi ( internal output area) kontrolü
• Takılı I\O kontrolü

Anormal Durumların Tespiti : Anormal bir durum oluştuğunda anormalliğin ne olduğunu bildiren error kodu WRF000 adresindeki bitler vasıtasıyla hex sayı olarak belirtilir. Ayrıca error LED’ler v.s. ile kullanıcıya belirtilir. Eğer error seviyesi yüksek ise CPU Stop konumuna geçebilir yada kullanıcı ayarlarıyla sistem devam edebilir. Eğer birden fazla error oluşmuş ise yüksek seviyeli alarm belirtilir. Error kodlarının kayıtları R7EC bitinin 1 yapılmasıyla silinebilir.

Adım Motorların Hitachi PLC ile kontrolu : Rotoru tabi mıknatıs olan ve stator sargılarına uygulanan kare dalga uyartım darbeleri ile adım adım sabit açıda dönebilen motora adım (Step) motor denir. Adım motorları, girişlerine uygulanan darbe dizilerine (bu, sayısal giriş olarak ifade edilebilir) karşılık adım adım dönme hareketi yapabilen elektro magnetik elemanlardır. Bu özellikleri nedeni ile “dijital makine” olarak da tanımlanırlar. Çalışma prensiplerine göre rotorun n adımlık bir dönme hareketi yapabilmesi için faz sargılarının sırayla n kere uyarılması gereklidir.

Adım motorlarına uygulanacak, darbelerin süresi ya da iki darbe arasındaki süre motorun cevap süresine bağlıdır. Cevap süresi, motorun girişine bir darbe uyguladıktan sonra motorun adım pozisyonuna yerleşmesine kadar geçen süredir. Bu süre motor parametrelerine bağlıdır.

Motora uygulanan giriş darbeleri ile çıkış hareketi arasındaki senkronizasyonu bozmamak için, süre esnasında iki darbe arasındaki süre cevap süresinden kısa olmamalıdır. Dolayısıyla adım motorunun cevap süresinin kısaltılabilmesi motorun daha hızlı adım atabilmesini sağlayacaktır. Adım motorlar uyartım sargılarının uyarılma sırasına bağlı olarak ileri ve geri yönde dönerler.

1 EH 150 PLC DONANIM VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLER
1.1 Eh-150 Özellikleri
1.2 Fonksiyon Özellikleri
1.2.1 Temel Fonksiyonlar
1.2.2 Ayarlar ve Görüntü
1.2.3 I\O Noktası Sayısı
1.2.4 Kullanıcı Program Hafızası
1.2.5 Kontrol Metodu
1.2.6 Run\Stop Kontrol
1.2.7 Operasyon Parametereleri
1.2.8 Online Değişiklik
1.2.9 Forced set\reset
1.2.10 Forced output
1.2.11 Takvim ve Saat Fonksiyonu
1.2.12 Dedicated Port
1.2.13 General-Purpose Port
1.2.14 Modem Kontrol
1.2.15 Self-diagnosis
1.2.16 Anormal Durumların Tespiti
1.2.17 Komut
2 GİRİŞ / ÇIKIŞ NUMARALANDIRMA
2.1 Harici Giriş / Çıkış Adresleme
2.1.1 Bit Modül Adresleme
2.1.2 Word Modül Adresleme
2.2 Korunabilir Hafıza
2.3 Özel Dahili Çıkışlar
3. KOMUT UYGULAMALARI
3.1 Komut Sınıflandırma
3.1.1. Temel komutlar
1 Normalde Açık / Normalde Kapalı Kontak Logical Operation Start (LD,LDI n)
2 Kontak Seri Bağlantı Contact Series Connection (AND,ANI n)
3 Kontak Paralel Bağlantı Contact Parallel Connection (OR,ORI n)
4 Yükselen Kenar Sezinleme Rising Egde Detection (AND DIF, OR DIF n)
5 Alçalan Kenar Sezinleme Falling Edge Detection (AND DFN,OR DFN n)
6 Çıkış Coil Output (OUT n)
7 Set / Reset Set/Reset Coil Output (SET / RES n)
8 Master Kontrol Set/Reset Master Control (MCS MCR n)
9 Lojik Seri Bağlantı Logical Block Series Connection (ANB)
10 Lojik Paralel Bağlantı Logical Block Parallel Connection (ORB)
11 İşlem Kutusu Başlatma ve Bitirme
12 Gecikme ile Bobini Enerjilendir On Delay Timer (TD n)
13 Gecikme ile Bobinin Enerjisini Kes MONO-STABLE TİMER (MS n t s)
14 İletim Gecikmeli Saklayan Zamanlayıcı İNTEGRAL TİMER (OUT TMR n t s)
15 Watch Dog Timer (OUT WDT n t s1 s2)
16 Tek Pals Çıkışlı Timer Single shot (SS n t s)
17 Sayıcı Counter (CU n s)
18 Yukarı Aşağı sayıcı Up/Down Counter (CTU n s/CTD n)
3.1.2 Aritmetik Komutlar
1 İfade Atama Substitution Statement (d=s)
2 Binary toplama Binary Addition (d=s1+s2)
3 BCD toplama BCD Addition (d=S1 B+S2)
4 Binary çıkarma Binary Substraction (d=s1 – s2)
5 BCD çıkarma (d=S1 B-S2)
6 Binary Çarpma Binary Multiplication (d=S1*S2)
7 BCD Çarpma BCD Multiplication (d=S1 B*S2)
8 Binary Bölme Binary Division ( d=S1/S2 )
9 BCD Bölme BCD Division ( d=S1 B/S2 )
10 Logical Veya Logical OR (d =S1 OR S2)
11 Logical Ve Logical AND (d =s1 AND s2 )
12 Özel Veya Exclusive OR ( d=S1 XOR S2 )
13 İfade Karşılaştırma Relational Expression
3.1.3 Uygulama Komutları
1 Bit Set BSET (d,n)
2 Bit Reset BRES (d,n)
3 Bit Test BTS (d,s)
4 Sağa Taşıma Shift Right (SHR (d,n))
5 Sola Kaydırma Shift Left (SHL (d,n))
6 Sağa Döndürme Rotate Right (ROR(d,n))
7 Sola Döndürme Rotate Left (ROL (d,n))
8 Lojik Sağa Taşıma Logical Shift Right (LSR(d,n))
9 Lojik Sola Taşıma Logical Shift Left (LSL(d,n))
10 BCD Sağa Taşıma BCD Shift Right (BSR(d,n))
11 BCD Sola Taşıma BCD Shift Left (BSL(d,n))
12 Sola Blok Taşıma Batch Shift Left (Shift Left Block) (WSHL(d,n))
13 Sağa Blok Taşıma Batch Shift Right (Shift Right Block) (WSHR(d,n))
14 Sola BCD Blok Taşıma Batch BCD-Shift Left (WBSL (d,n))
15 Sağa BCD Blok Taşıma Batch BCD Shift Right (WBSR(d,n))
16 Blok Transferi Block Transfer (Move) (MOV (d,s,n))
17 Copy (COPY (d,s,n))
18 Karşılıklı Yer Değişme Exchange (XCG (d1,d2,n)
19 Değil Not (NOT (d))
20 Negatif Negate (NEG (d))
21 Mutlak Değer Absolute (ABS (d,s))
22 Binary BCD Dönüştürme Binary, BCD Conversion (BCD (d,s))
23 BCD Binary Dönüştürme BCD, Binary Conversion (BIN(d,s))
24 Kodlama Decode (DECO (d,s,n))
25 Encode (ENCO (d,s,n)) (Kod Çözme)
26 Bit Sayma Bit Count (BCU (d,s))
27 Bitlerin Yer Değiştirmesi Swap (SWAP (d))
28 FIFO Initial (FIFO INITIALIZE) (FIFIT (P,n))
29 FIFO Write (FIFWR (P,s))
30 FIFO Read (FIFRD (P,d))
31 Birleştirme UNIT (UNIT (d,s,n))
32 Dağıtma Distribute (DIST(d,s,n))
3.1.4 Kontrol Komutları
1 END (Normal Çevrim sona erdirme)
2 Koşulla Sona Erdirme Scan Conditional End (CEND(s))
3 Koşulsuz Atlama Unconditional jump (JMP n)
4 Koşullu Atlama Conditional Jump (CJMP n(s))
5 Etiket Label (LBL n)
6 Alt Program Çağırma Call subroutine (CAL n)
7 Alt Program Başlatma Start Subroutine Program (SB n)
8 Alt Program Bitirme End of subroutine program (RTS)
4 ACTWIN 3.24
4.1 ActWin Genel ve LD (Merdiven Diyagramı) İle Programlama,
4.2 Yeni Bir Projenin Oluşturulması
4.3 Hardware(Donanım) Konfigürasyonu
4.4 Giriş ve Çıkış Sembollerinin İsimlendirilmesi
4.5 Merdiven Diyagramının ( Ladder Program ) Oluşturulması
4.5.1 Bir kontak oluşturulması
4.5.2 Sembol ve Adres Tanımlama
4.5.3 Sembollerin İsimlerinin Yazılması
4.5.4 Seri Bağlantı yapmak
4.5.5 Paralel bağlantı yapmak
4.5.6 Yeni bir Çıkış Oluşturulması
4.6 Sistem Kütüphanesi (The System Library)
4.7 Fonksiyonların Oluşturulması
4.8 Sembollerin Tanıtıldığı Alan
4.9 Satırlara Açıklama Eklenmesi
4.10 Komut Seçimini Kullanarak Program Yapısını Oluşturulması
4.11 Projeden Çıktı Alınması
4.12 Sembol Penceresinin İçeriğinin Taşınması
4.13 Ayarların Değiştirilmesi
4.14 Satırların ve Açıklamaların Kesilmesi / Yapıştırılması / Hareket Ettirilmesi
4.15 Adreslerin Açıklanması
4.16 Adreslerin Taşınması
4.17 On – Line Programming
4.18 Monitor Windows
4.19 On – Line Değişiklik
4.20 Fonksiyon Bloklarının ve Fonksiyonların Oluşturulması
4.21 Bir Fonksiyon Bloğun Oluşturulması
4.22 Tanımlı Fonksiyonların Kullanılması
4.23 Sayfalarının Çıktısının Alınması
4.24 Birden Fazla Programın Kullanılması
4.25 Kullanıcı Kütüphanesi
5.1 Sayma Programı
5.2 Amiral Battı
5.3 Bilgi Yarışması
5.4 Çamaşır Makinası
5.5 Adım Motorların Hitachi PLC ile kontrolu
5.6 Doğrusal Hareket Eden Malzeme Uzunluğunun Sınır Anahtarı Kullanılarak Ölçülmesi

Hazırlayan: Abc enser otomasyon ve güvenlik teknolojileri a.ş. Emeği geçen Kişilere Teşekkürler.

hitachi-eh-150-plc-egitim-dokumani

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2008/11/17 Etiketler: , , , , , , , ,3 Yorum “Hitachi EH-150 PLC Hakkında Ve Eğitim Dökümanı

  1. kamilkamil

    Hocam dosyayı indirdim yanlız şifre istiyor
    Şifreyi söyleyebilirmisiniz.

    CEVAPLA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir