tarihinde yayımlanan AT klavye’den PIC16F877 ile LCD display’e veri iletimi ile 2724 yazısı var. Yazar