tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen AT klavye’den PIC16F877 ile LCD display’e veri iletimi ile 2717 yazısı var. Yazar;