tarihinde yayımlanan 22.03.2021 tarihinde güncellenen PCB yollarının ısı akım taşıma ve direnc değerlerini hesaplama ile 2716 yazısı var. Yazar;