tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen PCB yollarının ısı akım taşıma ve direnc değerlerini hesaplama ile 2717 yazısı var. Yazar;