tarihinde yayımlanan 25.03.2021 tarihinde güncellenen PIC16F877 ile ileri geri step motor sürücü devresi ccs ile 2716 yazısı var. Yazar;