tarihinde yayımlanan PIC16F877 ile ileri geri step motor sürücü devresi ccs ile 2759 yazısı var. Yazar