tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen PIC16F877 ile ileri geri step motor sürücü devresi ccs ile 2717 yazısı var. Yazar;