tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen PIC16F877 ile Cisim Algılayan Kumandalı Mobil Robot ile 2717 yazısı var. Yazar;