tarihinde yayımlanan 26.03.2021 tarihinde güncellenen PIC16F877 ile Cisim Algılayan Kumandalı Mobil Robot ile 2716 yazısı var. Yazar;