tarihinde yayımlanan 14.07.2014 tarihinde güncellenen Türkçe PIC16F877 bilgileri ile 2717 yazısı var. Yazar;