tarihinde yayımlanan 03.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F877 ile display göstergeli 10 bit adc devresi ile 11 yazısı var. Yazar;