tarihinde yayımlanan PIC16F877 ile display göstergeli 10 bit adc devresi ile 11 yazısı var. Yazar