tarihinde yayımlanan 01.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F877 DC Motor Hız Kontrolü (PI kontrolörlü) ile 2717 yazısı var. Yazar;