tarihinde yayımlanan 01.05.2017 tarihinde güncellenen DS75 Isı Sensör Bilgilerinin SMS Protokolü İle İletimi ile 2717 yazısı var. Yazar;