tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F877 & 2×16 LCD ile Sıvı seviye kontrol devresi ile 25 yazısı var. Yazar;