tarihinde yayımlanan PIC16F877 & 2×16 LCD ile Sıvı seviye kontrol devresi ile 25 yazısı var. Yazar