tarihinde yayımlanan İki sensörlü Kuluçka makinesi PIC16F877 SHT11 DS18B20 DS1302 ile 25 yazısı var. Yazar