tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen İki sensörlü Kuluçka makinesi PIC16F877 SHT11 DS18B20 DS1302 ile 25 yazısı var. Yazar;