tarihinde yayımlanan PIC16F876A ve ULN2803 ile Büyük 7 Segment ile 2716 yazısı var. Yazar