tarihinde yayımlanan 02.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F876A ve ULN2803 ile Büyük 7 Segment ile 2717 yazısı var. Yazar;