tarihinde yayımlanan PIC16F876A ve ULN2803 ile Büyük 7 Segment ile 2758 yazısı var. Yazar