PIC16F84AP ile 4 Bölgeli Akü Beslemeli Alarm

| Mayıs 18, 2023 Tarihinde güncellendi
PIC16F84AP ile 4 Bölgeli Akü Beslemeli Alarm

Mikrodenetleyiciler ile güvenlik uygulamaları herzaman popüler oldu özellikle mikrodenetleyiciler bu tip işler için çok uygun nede olsa alarm devreleri çeşitli senaryolar üzerine kurulu yazılım ile bu senaryoları gerçekleştirmek daha kolay 4 bölge alarm devresi pic16f84 ile yapılmış yazılım picbasic ile hazırlanmış.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Hazırlayan : Murtaza CIL – emeği geçen kişilere Teşekkürler

Alarm devresinde dört bölgeli olup yapımında PIC16F84A mikroişlemci entegresi kullanılmıştır. Alarm panelinde dört ayrı giriş bölgesi bir röle çıkışı, sekiz adet gösterge lambası bulunmaktadır.

Devrede kullanışlan Pic’in portb.0, portb.1, portb.2 ve portb.3 pinleri ile porta.2 pini giriş olarak seçilmiştir. Geride kalan portb.4, portb.5, portb.6, portb.7, porta.0, porta.1, porta.3 ve porta.4 pinleri de çıkış olarak atanmıştır

pic16f84_alarm_devresi
Pic’li Alarm Devresi Şeması

Pic’in porta.2 pini şehir şebeke gerilimini kontrol etmektedir. Bu gerilim kesildiğinde Pic sarı renkte olan akümülatör uyarı lambası yakmakta ve alarm devresi akümülatörden beslenmektedir. Regüle devresinden gelen gerilim R18 ve R17’den oluşan gerilim bölücü dirençler üzerinden Pic’e uygulanmaktadır. Pic sürekli olarak buradaki gerilim seviyesini kontrol eder.

Giriş gerilimi düştüğünde yada kesildiğinde porta.3 pinine bağlı olan sarı renkli uyarı lambası yakar ve devre akümülatörden beslenmeye başlar. Şehir şebeke gerilimi uygulandığında Pic bu gerilimi kontrol eder ve uyarı lambasını söndürür, devre güç kaynağından beslenmeye başlar.

Pic16f84’in anahtar girişi yani alarm panelini açıp kapatan giriş porta.4 girişine bağlanan anahtardır. Buradaki anahtar kapalı konumda olduğu sürece porta.4 girişine lojik-0 gelir ve alarm devresi bekleme konumunda kalır. Bu konumda sadece gerek duyulursa kullanılması için “sabotaj” bölgesi aktiftir. Bu girişe her hangi bir müdahale olursa alarm devresi beklemeksizin çıkış verir.

Anahtarı açtığımızda porta.4 girişine pull-up direnci üzerinden lojik-1 uygulanır ve alarm devresi aktif olmak için gerekli geri sayım işlemine geçer. Bu arada yeşil renkli uyarı lambası yanıp sönmeye başlar. On saniye sonra alarm paneli aktif ve yeşil lamba sabit bir şekilde ışık verir. Bu konumda alarm paneli aktiftir. Alarm panelini pasif hale getirmek için tekrar anahtarı kapatmak gerekir.

Alarm panelinde dört bölge var demiştik bunlardan, sabotaj bölgesi; alarm paneli aktif ve pasif olsun her konumda beklemeksizin alarm çıkışını aktif eder. Buranın görevi her hangi bir şekilde alarm sisteminde müdahale edilmesini engellemektir. Pencere bölgesi ise; alarm paneli aktif iken beklemeksizin alarmın çıkış vermesini sağlar. Kapı ve Pır bölgeleri ise; alarm paneli aktif iken gecikmeli olarak on saniye sonra alarmın çıkış vermesini sağlar.

Bu süre zarfında kullanıcı anahtar ile alarmı pasif konuma getirmelidir. Her hangi istenilmeyen bir durumla karşılaşıldığında alarm paneli üzerinde reset butonu bulunmaktadır. Bu butona basarak veya basılı tutularak gerekli müdahale yapılabilir. Bütün anahtar ve kontak girişleri pull-up dirençleri ile lojik-1 yapılmıştır. Fakat anahtarlar kapalı olduğundan bu girişler lojik-0’a çekilmiştir. Her hangi bir durumda bu girişler lojik-1 olmaktadır.

Pic16F84A elemanının porta.1 pini alarm çıkışı olarak seçilmiştir. Bu pine Rb1 ve Rb2 dirençleri üzerinden T3 anahtar transistörü bağlanmıştır. Bu transistor ün kolektörüne her hangi bir yükü (siren, lamba vb. ) çalıştırmak için röle bağlanmıştır.

Alarm devresinde Pic2in ihtiyacı olan 4MHz’lik sinyali elde etmek için 4MHz’lik kristal ve bu kristale bağlı iki adet 22pf kondansatör bağlanmıştır. Pic’in MCLR ucu ise 4K7’lık dirençle +vcc’ye bağlanmıştır. Bu pine ile –vss arasına reset butonu bağlanmıştır. Bu butona basıldığında sistem sıfırlanmaktadır.

Alarm devrenin beslenmesi iki türlü olmaktadır; akümülatör ve adaptörle. Şehir şebeke gerilimi olduğu sürece alarm devresi buradan beslenir ve bu durumu kırmızı renkteki uyarı lambasıyla bildirir. Bu anda devre Rb3 direnci üzerinden aküyü şarj etmektedir. Her hangi bir durumdan dolayı şehir şebeke gerilimi kesildiğinde akümülatör D4 diyodu üzerinden alarm devresini beslemeye devam eder.

Pic’li alarm devresinde besleme devresi olarak tam dalga doğrultma devresi, filtre kondansatörü ve 78T05 , 5 voltluk gerilim regülatörü entegresi kullanılmıştır.

Alarm devresi bir müdahale sonrasında 45 saniye süreyle röle çıkışı aktif eder. Bu 45 saniyelik süre sonunda tekrar tüm girişleri kontrol eder eğer yine anormal durum her hangi bir girişte devam ediyorsa tekrar 45 saniye süreyle alarm çıkışı aktif eder. Bu arada hangi girişten müdahale yapılmışsa o girşe ait kırmızı renkte uyarı lambası ışık vererek kullanıcıyı hangi girişten müdahale yapıldığını bilgilendirir. Kullanıcı alarm paneli pasif hale getirdiğinde uyarı lambaları söner.

4_bolde_alarm

Alarm Devresi Programı

'****************************************************************
'* Name  : Alarm.BAS                     *
'* Author : [Dört girişli alarm]               *
'* Notice : Copyright (c) 2006 [Murtaza CIL]         *
'*     : All Rights Reserved                *
'* Date  : 28.12.2004                    *
'* Version : 1.0                        *
'* Notes  :                          *
'*     :                          *
'****************************************************************
I VAR BYTE
trisb=%00001111 ' port bnin ilk 4 ü giriş
trisa=%00010100  'port a nın 3 ve 5 giriş
low porta.1    'porta.1 çıkışı sıfır
pause 200
low porta.1
kilit var porta.4
akuled var porta.3
aku var porta.2
role var porta.1
acikled var porta.0
pir var portb.0
kapi var portb.1
pencere var portb.2
sabo var portb.3
pirled var portb.4
kapiled var portb.5
pencereled var portb.6
saboled var portb.7
high akuled
high acikled
high pirled
high kapiled
high pencereled
high saboled
pause 2000
low role
low pirled
low kapiled
low pencereled
low saboled
low acikled
low akuled
basla:
low role
low pirled
low kapiled
low pencereled
low saboled
low acikled
if sabo=1 then saboo
if kilit=1 then aktif
if aku=0 then high akuled
if aku=1 then low akuled
goto basla
aktif:
for I= 1 to 30
low acikled
pause 300
high acikled 
pause 200
next I
kontrol:
I=0
low role
if pir=1 then pirr
if kapi=1 then kapii
if pencere=1 then penceree
if sabo=1 then saboo
if aku=0 then high akuled
if aku=1 then low akuled
if kilit=0 then basla
goto kontrol
pirr:
high pirled
I=0
for I= 1 to 20 
low acikled
pause 400
high acikled 
pause 100
next I
if kilit=0 then basla
high role
pause 45000
low role
goto kontrol
kapii: 
high kapiled
I=0
for I= 1 to 20 
low acikled
pause 400
high acikled 
pause 100
next I
if kilit=0 then basla
high role
pause 45000
low role
goto kontrol
penceree:
high pencereled
high role
pause 45000
low role
goto kontrol
saboo:
high saboled
high role
pause 45000
low role
goto kontrol

pic16f84ap-ile-4-bolgeli-aku-beslemeli-alarm

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2008/07/30 Etiketler: , , , , ,4 Yorum “PIC16F84AP ile 4 Bölgeli Akü Beslemeli Alarm

 1. beratberat

  devrenin zamanlamasında bir hata var hata bendenmi yoksa devredenmi?

  CEVAPLA
 2. fethifethi

  pas de défaut ils marche bien ci le contacte (ANAHTAR)et fermer l’alarme et désactivais ci le contacte (ANAHTAR) et ouvert l’alarme et activais

  CEVAPLA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir