tarihinde yayımlanan 26.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F876A SanDisk Sd Kart Ses Kayıt, Çalma ile 2717 yazısı var. Yazar;