tarihinde yayımlanan 26.04.2017 tarihinde güncellenen PIC18F4550 CCS C USB Termometre ile 25 yazısı var. Yazar;