tarihinde yayımlanan 21.03.2021 tarihinde güncellenen PIC16F876A SanDisk Sd Kart Ses Kayıt, Çalma ile 2716 yazısı var. Yazar;