tarihinde yayımlanan 02.10.2019 tarihinde güncellenen PIC16F874P ile Alfanümerik 15 Segment LED Display Sürücü ile 2717 yazısı var. Yazar;