tarihinde yayımlanan PIC16F628 ve LMD18245 ile Micro Step Kontrol ile 2745 yazısı var. Yazar