tarihinde yayımlanan 22.10.2019 tarihinde güncellenen PIC16F628 ve LMD18245 ile Micro Step Kontrol ile 2717 yazısı var. Yazar;