tarihinde yayımlanan PIC16F628 ve LMD18245 ile Micro Step Kontrol ile 2728 yazısı var. Yazar