tarihinde yayımlanan 30.11.2019 tarihinde güncellenen PIC16F873A ile Bilgisayar Kontrollü Akıllı Ev Projesi ile 2717 yazısı var. Yazar;