tarihinde yayımlanan 23.05.2016 tarihinde güncellenen PC Kapandığında Diğer Cihazlar Kapansın yada Açılsın ile 148 yazısı var. Yazar;