tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen PIC16F873 Göstergeli Ultrasonik Mesafe Ölçümü ile 2717 yazısı var. Yazar;