tarihinde yayımlanan 26.07.2019 tarihinde güncellenen PIC16F84A ile Lcd Göstergeli Sayıcı Devresi ile 19 yazısı var. Yazar;