tarihinde yayımlanan 02.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F84A ile Lcd Göstergeli Fan Kontrol Devresi ile 19 yazısı var. Yazar;