tarihinde yayımlanan 29.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F84 ve DS1621 ile sıcaklık ısı ölçümü röle kontrol ile 2717 yazısı var. Yazar;