tarihinde yayımlanan PIC16F84 ve DS1621 ile sıcaklık ısı ölçümü röle kontrol ile 2728 yazısı var. Yazar