tarihinde yayımlanan 14.07.2014 tarihinde güncellenen PIC12F675 ve PIC12F629 hakkında Türkçe bilgiler ile 2717 yazısı var. Yazar;