tarihinde yayımlanan 02.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F84 ile LCD Göstergeli L-C Metre ile 3 yazısı var. Yazar;