tarihinde yayımlanan PIC16F84 ile LCD Göstergeli L-C Metre ile 3 yazısı var. Yazar