tarihinde yayımlanan 14.07.2014 tarihinde güncellenen PIC16F84 ile Siyah Çizgi Takip Eden Robot ile 2716 yazısı var. Yazar;