tarihinde yayımlanan 03.05.2017 tarihinde güncellenen PIC Multi Calculator ile 2717 yazısı var. Yazar;