tarihinde yayımlanan 26.03.2021 tarihinde güncellenen PIC Multi Calculator ile 2716 yazısı var. Yazar;