tarihinde yayımlanan PIC16F84 ile amper metre devresi (display, akım sensörü ACS712) ile 2745 yazısı var. Yazar