tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F84 ile amper metre devresi (display, akım sensörü ACS712) ile 2717 yazısı var. Yazar;